WELKOMNASCHOOLSE KUNST EN CULTUURINSCHRIJVENOVER ART'SCOOLCONTACT
Naschoolse kunst en cultuur

Registreren

Inschrijven voor programma Naschoolse kunst en cultuur

Let op! Als u zich al eens ingeschreven heeft voor een programma van Stichting Sport'sCool en u wilt zich inschrijven voor een ander programma dan kan dat met hetzelfde e-mailadres, mits u een ander wachtwoord kiest.

Gebruikersgegevens
0 Email *
1 Wachtwoord *
2 Bevestig wachtwoord *
Persoonsgegevens
3 Voornaam *
4 Tussenvoegsels en achternaam *
5 Geslacht *
6 Geboortedatum *
Adresgegevens en telefoonnummer
7 Straat en huisnummer *
8 Postcode *
9 Woonplaats *
10 Telefoonnummer *
Schoolgegevens
11 School *
12 Klas / groep *
13 Leerjaar *
Sportgegevens
14 Lid van sportclub *
15 Zo ja, welke sportclub(s)
Betalingsgegevens
16 Bankrekeningnummer (IBAN) *
17 Naam bank *
18 Tenaamstelling rekening *
Overig
Akkoord met voorwaarden