WELKOMNASCHOOLSE KUNST EN CULTUURINSCHRIJVENOVER ART'SCOOLCONTACT

Inschrijven

- Instructie
- Voorwaarden
Naschoolse kunst en cultuur

Voorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten bij Arts-Cool

Door inschrijving verklaart een deelnemer aan een activiteit van de Arts-Cool zich akkoord met de hieronder geformuleerde voorwaarden:

algemene voorwaarden (voor deelname aan alle activiteiten)

 1. De deelnemer schrijft zich in voor één of meerdere activiteiten van de Art'sCool voor een vastgestelde periode. 
   
 2. De inschrijving van de deelnemer geldt voor slechts één periode en is onherroepelijk. Indien de deelnemer zich voor volgende periodes wil inschrijven, dient hij zich telkens opnieuw hiervoor in te schrijven.
   
 3. De deelnemer verplicht zich een eigen bijdrage te betalen aan de de school die via automatische incasso geïnd wordt aan het begin van de periode. Deze eigen bijdrage kan alleen in geval van overmacht, zulks ter beoordeling van de school, worden gerestitueerd.
   
 4. De school bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage voor een reeks activiteiten in een bepaalde periode. De hoogte wordt vermeld bij de inschrijving waarvoor de deelnemer zich akkoord verklaart. 
   
 5. Indien de omvang van de groep dit mogelijk maakt, kan een deelnemer zich ook na de start van een periode nog inschrijven voor de lopende periode. Dit is mogelijk tot halverwege de lopende periode. Ook bij na-inschrijving dient de volledige eigen bijdrage betaald te worden.
   
 6. Deelnemers dienen zich tijdens de activiteiten te gedragen volgens de normen van goed gedrag. De docenten hebben het recht om de deelnemers daarop aan te spreken, hen en (eventueel) hun ouders te waarschuwen bij wangedrag en in het uiterste geval de toegang tot de activiteiten te ontzeggen in geval voor voortdurend wangedrag, zulks ter beoordeling van de docent.

 7. Deelnemers dienen zichzelf te verzekeren voor ongevallen tijdens de activiteit.

 8.  

specifieke voorwaarden (voor deelname aan naschoolse kunst- en cultuurprogramma voor leerlingen basisonderwijs)
 

 1. Arts-Cool behoudt zich het recht voor om een aangeboden activiteit te annuleren, indien het aantal inschrijvingen voor deze activiteit te laag is. In een dergelijk geval wordt geen eigen bijdrage geïnd bij degenen die ingeschreven hebben. 
   
 2. Anders dan in een kinderopvangsituatie is de deelnemer, in casu zijn ouders, zelf verantwoordelijk voor zijn vervoer vanuit zijn school naar de accommodatie waar de activiteit van Arts-Cool plaatsvindt. In een aantal gevallen zal de school van de deelnemer of Arts-Cool hierin ondersteuning bieden.